"Sizin haşirde iadeniz, dirilmeniz, dünyadaki hilkatinizden daha kolay, daha rahattır." Neş'e-i uhrânın, neş'e-i ûlâya göre daha kolay olmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeyin var edilmesi “Kün!” emriyle olduğundan, bu emir azla çoğa, büyükle küçüğe, fert ile neve bir bakar.

"Bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak 'Ol!..' demektir. O da hemen oluverir." (Yasin, 36/82)

"Ol!" emri hakkında Üstad Hazretleri şöyle bir ifade kullanır: “Güya emreder, yapılır.”

Henüz ortada olmayan bir şeye "ol" denilmesi, onun var olmasının irade edilmesi demektir. Bu irade bir emir gibidir ve derhal yerine gelir. “Güya” kelimesi bize bu dersi vermektedir. "Kün" emri hakkında çok öz ve harika bir tesbit:

“Kadîr-i Zülcelâlin kudretine karşı, eşyanın nihayet derecede musahhariyet ve itaatine ve o kudretin nihayet derecede külfetsiz ve suhuletle iş gördüğüne işareten اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْپًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ferman eder.”(1)

Çekirdek ol emriyle ağaç olduğu gibi, nutfe de yine ol emriyle insan olur. Henüz varlığından hiçbir işaret olmayan şeylere verilen “ol” emri ise, Allah’ın ilminde mevcut olan o mahiyetlere haricî vücut giymelerinin emredilmeleri şeklinde anlaşılabilir. O halde, ol emri her iki halde de yok olan bir şeye verilmiyor. Ya var olan bir şeye terakkisi veya şeklini değiştirmesi için verilmiş oluyor yahut ilim dairesindeki eşyaya kudret dairesine geçmeleri emredilmiş oluyor.

Bu ön açıklamadan sonra sualin cevabına geçebiliriz:

İlahi sıfatlar için eşyanın yoktan yaratılmalarıyla, mevcut şeylerin bir araya getirilerek yaratılmaları arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü bütün ilahi sıfatlar sonsuz ve mutlaktır.

Sıfatlar sonsuzdur; yani ne kadar eşya yaratılırsa yaratılsın, bu sıfatlarda hiçbir değişme olmaz. Matematikte de bu böyle değil mi? Sonsuzdan neyi çıkarırsanız onun sonsuzluğunda hiçbir değişme olmaz, o daima sonsuzdur. Daha doğrusu, sonsuzdan bir şey çıkmaz, bu çıkarma farazidir.

Sıfatlar mutlaktır; yani ilahi sıfatlar icraatta bulunurken, onları kayıtlayacak hiçbir sıfat düşünülemez.

O halde ayet-i kerimedeki kolaylığı nasıl anlayacağız:

Sual cümlesinin devamında şöyle buyuruluyor:

"Nasılki bir taburun askerleri, istirahat için dağılsa, sonra bir boru ile çağrılsa kolay bir surette tabur bayrağı altında toplanmaları; yeniden bir tabur teşkil etmekten çok kolay ve çok rahattır. Öyle de bir bedende birbiriyle imtizac ile ünsiyet ve münasebet peyda eden zerrat-ı esasiye, Hazret-i İsrafil Aleyhisselâm’ın Sûr’u ile Hâlık-ı Zülcelal’in emrine 'Lebbeyk' demeleri ve toplanmaları; aklen birinci icaddan daha kolay, daha mümkündür."(2)

“Aklen birinci icaddan daha kolay, daha mümkündür.” ifadesi ayetin anlaşılmasında bize ufuk açıyor. Yani, aklın önünde iki ayrı yol var:

Birinci Yol: Bütün atomları toplayıp, aralarındaki münasebetleri kurup o milyarlarca atomu bir hücre haline getirmek, sonra bu yüz trilyon hücreden nice organları, damarları, sinirleri, saçları, derileri v.s. yaratarak tümünü bir tek insan haline getirmek.

İkinci Yol: İnsanı kün emriyle bir anda yaratmak.

Allah’ın sonsuz kudreti noktasında bu iki yaratma arasında hiçbir fark yoktur. Ancak, aklen bu ikinci yol birinciden daha kolaydır.

Ayetteki ifade, insanların bakış açısına göredir. Çünkü insan bir şeyi ikinci defa yapınca, tecrübe sahibi olduğu için, daha kolay yapar. Dolayısıyla, ayet-i kerimede sanki şöyle denilmiş oluyor:

“İlk yaratmayı yapan ikinciyi yapamaz mı? Hatta, size göre ikincisi daha kolay değil mi”

Bu ayet-i kerimede insana şu mesaj verilmiş oluyor: Daha zor olan birinci yaratılışı bizzat yaşayarak ve görerek kabul ettiğiniz halde, ondan daha kolay olan ikinci yaratılışı nasıl inkâr ediyorsunuz!?.

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

2) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...