"Ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettirmek,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, her vakit semâvattan melâikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz' eden (Hazret-i Cibril'in Dıhye suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmı, İsâ dinine ait en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil semâ-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i İsâ, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o Hakîmin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette gönderecek."(1)

İn’ikas ve temessül; bir şeyin aynı ile başka bir şeyde yansıması demektir. Mesela, bir mum etrafında halka şeklinde on adet ayna bulunsa, her bir aynada mum temessül eder. Yani birçok vasıfları ile o aynaların içinde bulunur. Bir tek mum iken, on mum olur.

Temessülün temel üç mertebesi Risale-i Nurlarda kesif, maddi Nurani ve tam nurani şeklinde tarif ediliyor.

Ruhani ve nurani bir varlık yansıdığı yere, kendi aslındaki vasıfları da götürür. Bir nevi, yansıyan ile yansımaya mahal olan şey aynı gibi olur. Mesela, aynada yansıyan güneş, kendine özgü vasıflarını aynaya da aksettirir. Bir nevi, küçük bir güneş o aynada oluşur. Aynı güneş gibi o da ısı ve ışık verir. Fark, sadece azamet ve kibriyadadır. Yani nuraninin temessülü, temessül ettiği yeri, yani yansıdığı yeri, kendi gibi yapar.

Ruhlar aleminde yaşayan ruhani varlıklar beşer aynasında temessül edip, yani aynı ile yansıyıp beşeri bir şekle bürünebilirler.

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Üstad hazretlerini yakazaten görmek mümkün mü o zaman?gören varmıdır abilerden?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mümkündür ve vakidir ama bizim elimizde böyle bir hatıra ya da vesika bulunmuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...