Sohbetlere ve kitap okuma programlarına, dünyevi şerlerden korunmak için gitmek, ihlas düsturlarına aykırı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sohbetlere ve kitap okuma programlarına, dünyevi şerlerden korunmak için gitmek” müreccih olabilir, ama illet olamaz.

İbadetleri, Allah emrettiği için yapmak ve neticesinde de Allah’ın rızasını kazanmak düşüncesi, ivazsız ve katışıksız tam bir ihlastır. Fayda ve zararlar ibadete müreccih olmak yerine illet olursa, o zaman o ibadetin ruhu olan ihlas kaçar. Yani insan niyetinde daima Allah rızasını gözetmelidir, bu niyete başka şeyler sızarsa ibadetin ruhunu kaçırır ve bozar.

Diğer dünyevi hikmet ve faydalar ise, ibadete şevki ve gayreti artırmak için araç olarak kullanılabilir, niyete gerçek sebep olmamak kaydı ile. Ben namazı sadece ve sadece bedene sıhhat versin mülahazası ile kılsam, bu namaz batıl olur.

"Ben şu ibadetin yüzde yetmişini Allah için kalan yüzde otuzunu da şu dünyevi faydası için yapıyorum." desem, bu mülahaza çirkin ve esassız olur. Ama "ben şu ibadeti tamamen Allah için yapıyorum dünyevi hikmet ve sebeplerini de onun alemi ve sembolü, yani vakti olarak görüyorum", desem, o zaman Allah’ın rızasına uygun hareket etmiş olurum.

Üstad Hazretleri ihlası şu şekilde tanımlıyor:

"İhtar: İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar."(1)

Şayet ibadetimizin derinliğinde kendi menfaat ve çıkarlarımız esassa, o ibadet ihlasa uygun değildir. İhlas öyle safi bir şeydir ki leke götürmez, yani en küçük bir menfaat düşüncesi bile ihlası zedeler, safiyetini bozar. İbadetlerin esası ve temelinde sadede Allah’ın emir ve rızası olmalıdır. Böyle bir ihlasa ulaşmak ancak tahkiki iman ve marifetle mümkündür. Yani Allah’a öyle bir iman edilip Allah öyle bir tanınacak ki, hiçbir küçük hesap ve menfaat bu imanı ve marifeti delip geçemesin.

Bu zamanda hakiki imanı ve marifeti Risale-i Nurlar ders veriyor, ona bakılmalı onunla meşgul olunmalıdır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 21, 22.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...