Sahabe zamanında; yalan ile doğrunun arasındaki mesafe, arştan ferşe kadar açılmış deniliyor. Sahabelerin sıdkı, adil olmaları konularını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asr-ı saadette iki canlı tablo var: Bir tarafta doğruluğun, güzelliğin, ahlakın zirvede yaşandığı Habibi Ekrem (asm)’ın hayat tablosu.

Diğer tarafta yalanın, çirkinliğin, ahlaksızlığın zirvede yaşandığı Ebu Cehil ve onun gibilerin hayat tabloları.

İnsanlar bu iki hayat tablosunu canlı canlı yaşıyor, bizzat görüyor ve ona göre birisini aşk ile seviyor, diğerinden nefret ile tiksiniyor.

Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) hem iman hem ibadet hem de ahlak açısından arştan daha yüksek bir makama sahipken.

Ebu Cehil ve onun gibileri ise, ferşten daha aşağı bir alçaklıktadır.

Fıtratı bozulmamış temiz bir insan, bu iki tabloyu ve arasındaki büyük farkı canlı canlı gördükten sonra imana, ibadete ve ahlaka sımsıkı sarılacaktır.

Sahabenin yüceliğinde, hakka ve doğruluğa tahammül üstü bir bağlılık ile bağlanmalarında, yalandan ve hıyanetten çok uzak olmalarında bu sırrın büyük bir katkısı var. Bu yüzden sahabe ehli sıdk ve uduldür (adildirler) ve din konusunda yalan konuşmaları imkansızdır.

"Sahabenin adaletinden ne anlaşılması gerektiği konusunda Allame Abdülhayy el-Leknevî şöyle der:

"Adalet" tabiri bazen, rivayette taammüden yalan söylemekten kaçınmak ve uzak olmak anlamında kullanılır. Muhaddislerin 'Sahâbenin tamamı udûldür.' şeklindeki sözle kastettikleri mana da budur."

"Es-Sehâvî, Fethu'l-Muğîs'te şöyle der: İbnu'l-Enbârî şöyle demiştir:

"Sahabenin adaletinden murat, onlar hakkında ismet sıfatının sabit ve onların günah işlemesinin müstehil olduğunu söylemek değildir. Bundan murat, onların rivayetlerini, adalet sebeplerini araştırma külfetine girmeksizin ve tezkiyelerini istemek­sizin kabul etmektir. Ancak adaleti yaralayıcı bir fiili işlemiş olmaları durumu söz konusu olursa, o başka. Böyle bir durum da sabit olmamıştır."(1)

Yani sahabe dine kaynaklık etme açısından temiz, pak ve güvenilirdir çünkü sıdk ve yalanın arasındaki farkı en iyi onlar görmüşler.

(1) bk. Abdülhayy el-Leknevî, Zaferu'l-Emânî, s. 539.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...