"Sözler ve Kur’ân’dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hâkezâ..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur, Kur’an'ın hakikatli ve manevi bir tefsiri olmasından, halis nurdur. Onunla meşgul olan kişilerin aklını, kalbini ve ruhunu Kur’an'dan aldığı nurla aydınlatır, hakka ulaştırır.

Aklın nurlanması ise, kainata ve kainattaki hadiselere Kur’an'ın nazarı ve vechesi ile bakmaktır. Mesela akıl, ölümü düşünürken, ölümün bir hiçlik ve yokluk olmadığını, ebedi hayatın bir başlangıcı olduğunu kati delillerle Kur’an'dan aldığı feyiz ile Risale-i Nur akla gösteriyor. Bunu bir akıl nurlanması olarak anlayabiliriz.

Kalbin nurlanması ise, baştan sona Risale-i Nur'un verdiği tahkiki ve tefekküri derslerin neticesinde kalbin tahkiki iman ile dolup marifetullah ve muhabbetullah da terakki etmesidir.

Kalbin içindeki hastalıkların şifa bulup, Allah’ın aşkı ile cilalanması ve parlaması, hep o hakikatli ve nurani derslerin bir sonucudur.

Ruhun nurlanması ise, aynı akıl ve kalp gibi o imani derslerle ruhun kuvvet bulup incelip nuraniyet kazanması ve eserlerinin davranışlara yansımasıdır. Mesela, ruhu geniş ve nurani olan bir mümin, hayattan tam lezzet alır hem de dünyanın hadisatı onu sıkmaz, insanlara karşı müşfik ve adaletli olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...