"Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemal-i intizamları ve kemal-i mevzuniyetleri ve kemal-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, ..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemal-i intizamları ve kemal-i mevzuniyetleri ve kemal-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, nasıl ki bir Sâni-i Hakîm'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat adedince yine o Sâni-i Hakîm'in vücub-u vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, ..." (Sözler, Otuz Üçüncü Söz Yedinci Pencere)

Bir tarlanın her tarafına tohum serpilmesi gibi dünya tarlasına da yüz binlerce tür bitki ve milyonlarca tür hayvan serpilmiş bulunuyor. Sadece insanlar ve arılar üzerinde konuşacak olursak, bu iki tür canlı dünyanın her tarafında bulunmaktadır. Her birinin bütün cihazları son derece mükemmel ve ölçülü olarak verilmiş ve ayrıca her birine ayrı bir güzellik takılmıştır.

Sâni-i Hakîm, her şeyi hikmetle yapan demektir. Onun varlığı vacibdir, yani zatındandır. Mahlukatın varlıkları ise mümkün grubundadır, yani olup olmamaları müsavidir.

Vacibin varlığına göre mümkünün varlığı zayıf bir gölge, hatta gölgenin gölgesi gibi kaldığından, bu mahlukat âlemi çok kolay yaratılmakta ve idare edilmektedir. Bir insanın sadece bir organının nakli çok büyük emekler ve masraflar gerektirdiği hâlde, her gün yaklaşık on beş milyon bebek yaratılması bunun sadece bir tek delilidir. Bütün canlılar âleminde bu kolaylık ve mükemmel yaratılış hükmünü icra etmektedir. Bu ise Allah’ın kemal-i kudretini ve vahdetini açık bir şekilde göstermekte, okutmaktadır.

Her şeyin her şeyle bağlı olduğu bu muhteşem âlemde, eşya sonsuz bir kudretle yaratılmaktadır. Böyle bir kudret ise ancak Allah’a mahsus olmakla onun birliğini her eserde gösterir ve okutur. Bu konu Külliyatın muhtelif derslerinde bilhassa da Yirminci Mektub’un Onuncu Kelimesin’de (ve hüve ala küllî şeyin kadir bahsinde) çok geniş ve mükemmel olarak ders verilmiştir.

(*) Canlıların tür sayısı hakkında bir internet sitesinde şu bilgi verilmiştir:

“Dünya üzerindeki isimlendirilebilen toplam tür sayısı yaklaşık 2 milyon olarak verilmiştir. Toplam tür sayısının ise 5-30 milyon arası olduğu tahmin edilmektedir.”

Bu konuda farklı bilgiler verildiği ve tür sayısı sürekli değiştiği için, kesin rakam vermek yerine milyonlarca demeyi tercih ettik.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...