Block title
Block content

"Şu zâtın delâil-i sıdkı ve berâhin-i nübüvveti, yalnız mu’cizâtına münhasır değildir. Belki, ehl-i dikkat için, hemen umum harekâtı ve ef’âli, ahval ve akvâli, ahlâk ve etvârı, sîret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Şimdi, şu zâtın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti, yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki, ehl-i dikkat için, hemen umum harekâtı ve ef'ali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini isbat eder. Hattâ, meşhur ulema-i Benî İsrailiyeden Abdullah ibni Selâm gibi pek çok zâtlar, yalnız o Zât-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın simasını görmekle, 'Şu simada yalan yok; şu yüzde hile olamaz.' diyerek imana gelmişler.”(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in doğruluğunu ve peygamber oluşunu sadece hissi mucizeler (ayı ikiye bölmesi, parmaklarından su akması gibi) ispat etmiyor. Dikkatle bakanlar açısından onun hareket ve davranışlarında, sözlerinde ve ahlakında, iç ve dış durumlarında, doğruluğunu ve peygamber oluşunu ispat eden sayısız deliller vardır.

Mesela, onun düşmanları tarafından bile emin ve güvenilir biri olarak görülmesi, doğruluğunu ve peygamber oluşunu ispat ediyor.

Yine onun tek başına akrabaları da dahil olmak üzere bütün Mekke’yi karşısına alıp davasında gayet sağlam, kararlı, cesur ve vakur bir şekilde durması, onun doğruluğunu ve peygamber oluşunu ispata yeter bir durumdur.

Yine söylediği şeyleri önce kendi yaşayıp sonra insanlara teklif etmesi, söylediği şeylere samimiyet ile inanması ve bunlar hakkında asla bir kuşku ve tereddüt etmemesi, onun doğruluğunu ve peygamber oluşunu gösteriyor.

Yine bütün güzel hasletleri ve ahlaki değerleri en zirve bir şekilde üzerinde toplaması ve bu konuda biricik olması, onun doğruluğunu ve peygamber oluşunu ispat eden başka bir husustur.

Dürüstlükte, doğrulukta, cesarette, cömertlikte, yumuşak huylulukta, tutumlu olmakta, ağırbaşlılık ve tevazu vesaire gibi hasletlerde herkesten ileri olması, onun doğruluğunu ve peygamber oluşunu açık bir şekilde gösteriyor.

Peygamber Efendimizi (asm) hangi açıdan incelersek inceleyelim, onun her hali her tavrı her davranışı her sözü her hasleti,  sıdkını ve ciddiyetini ispat eder niteliktedir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, İkinci Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...