"Süveydâ-i kalp" kavramını açar mısınız; kalbin süveydâsı ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah insanı iki boyutlu bir fıtrat ile yaratmış; biri dış alem diğeri iç alem; dış alemin kapısı akıl iç alemin kapısı kalptir. İşte insanın dış kapısı açık olsa oradan tonlarca veri ve bilgi aksa, ama iç kapı kapalı, yani kalp zulmet içinde olsa, o dışarıdan gelen ilim ve veriler fayda vermez.

Nasıl görmek için gözün hem beyaz tabakası hem de siyah tabakası olması gerekir, yoksa görme gerçekleşmez. Aynı şekilde fikrin aydınlığı ve ilmi yanında bir de kalbin idrak ve basiret noktası beraber olması gerekir, yoksa basiret ve sezgi gerçekleşmez.

Kalbin süveydası ise, kafirler için kalpteki karanlık ve günahlı noktadır; gelen bütün ilimleri manasız ve boşa çıkaran bu karanlık noktadır.

Müminde ise kalbin ortasındaki idrak ve basiret noktasıdır. Bu da kafirin aksine, gelen bütün ilim ve manaları imana ve sevaba dönüştüren bir makine gibi çalışıyor. Göze her taraf ışık olsa, gözün içindeki siyah tabaka olmadı mı nasıl görme olmadığı gibi... Onun için bir adam kainatın bütün ilimlerini bilse ve anlasa, kalbindeki o basiret ve idrak nuru yoksa hepsi boşa çıkıyor, imana dönüşmüyor. Bu yüzden kimse "Filanca bilim adamı inkar etmiş onca ilmine rağmen." diye şüpheye düşmesin.

Basiret ise, kalbin anlama ve kavrama yeteneğidir. Akıl için nasıl mantık kaideleri varsa, basiretin anlama mekanizması da ince ve latif bir donanım ile çalışır. İnsanda iki akıl var, biri baş aklı, diğeri kalp aklı; ikisi uyum içinde olursa netice alınır, yoksa biri çalışır diğeri çalışmaz ise netice tek taraflı gider. Basar maddeyi görür, basiret ise röntgen şuaı gibi maddenin maverasını (görünen alemin ötesini) seyreder.

Buna kalbin siyah lekesi, kalp gözü, ön sezi, altıncı his, basiret, sezgi gibi bir çok isimler de verilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...