"Süveydaü'l-kalp", "nokta-i sevda", "lümme-i şeytaniye" tabirlerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lümme-i Şeytaniye: Şeytanın insana vesvese ve kuruntu üflediği, kalpteki bir makamın adıdır. Şeytan fıtraten latif ve şeffaf olmasından dolayı, insanın kalbinde ve damarlarında rahatlıkla dolaşabilir.

Süveyda-ül Kalp: Kelime olarak; kalbin içindeki siyah nokta demektir. Kalbin süveydası, kafirler için kalpteki karanlık ve günahlı noktadır. Kalbe gelen bütün ilimleri manasız ve boşa çıkaran bu noktadır. Müminde kalbin ortasındaki idrak ve basiret noktasıdır, bu da kafirin aksine gelen bütün ilim ve manaları imana ve sevaba kalbeden bir makine gibi çalışıyor.

Göz için her taraf ışık olsa, gözün içindeki siyah tabaka olmadı mı nasıl görme olmuyor. Onun için bir adam kainatın bütün ilimlerini bilse ve anlasa, kalbindeki o basiret ve idrak nuru yoksa, hepsi boşa çıkıyor, imana dönüşmüyor.

Nokta-i Sevda: İnsanın kendi nefsini ve benliğini kainatın merkezine koymasıdır. Kainat bu nefis ve benlik etrafında dönüyor. Her şeyin mihenk ve ölçüsünü nefis ve benliği olarak görüyor. Bu noktayı ve bu bakış açısını kainatın mühendisi şeklinde hayal ediyor. İnsanın bu dehşetli noktası insanı dalalete sevk ediyor.

Demek insanın kainattan cüzi istifadesi tek başına kainatın kuruluş amacının altından kalkamaz. Bu sebeple kainatın hareket mihengi, Allah’a ve isimlerine bakıyor, insanın cüzi istifadesine bakmıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...