"Süveydaü'l-kalp", "nokta-i sevda", "lümme-i şeytaniye" tabirlerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lümme-i Şeytaniye: Şeytanın insana vesvese ve kuruntu üflediği, kalpteki bir makamın adıdır. Şeytan fıtraten latif ve şeffaf olmasından dolayı, insanın kalbinde ve damarlarında rahatlıkla dolaşabilir.

Süveyda-ül Kalp: Kelime olarak; kalbin içindeki siyah nokta demektir. Kalbin süveydası, kafirler için kalpteki karanlık ve günahlı noktadır. Kalbe gelen bütün ilimleri manasız ve boşa çıkaran bu noktadır. Müminde kalbin ortasındaki idrak ve basiret noktasıdır, bu da kafirin aksine gelen bütün ilim ve manaları imana ve sevaba kalbeden bir makine gibi çalışıyor.

Göz için her taraf ışık olsa, gözün içindeki siyah tabaka olmadı mı nasıl görme olmuyor. Onun için bir adam kainatın bütün ilimlerini bilse ve anlasa, kalbindeki o basiret ve idrak nuru yoksa, hepsi boşa çıkıyor, imana dönüşmüyor.

Nokta-i Sevda: İnsanın kendi nefsini ve benliğini kainatın merkezine koymasıdır. Kainat bu nefis ve benlik etrafında dönüyor. Her şeyin mihenk ve ölçüsünü nefis ve benliği olarak görüyor. Bu noktayı ve bu bakış açısını kainatın mühendisi şeklinde hayal ediyor. İnsanın bu dehşetli noktası insanı dalalete sevk ediyor.

Demek insanın kainattan cüzi istifadesi tek başına kainatın kuruluş amacının altından kalkamaz. Bu sebeple kainatın hareket mihengi, Allah’a ve isimlerine bakıyor, insanın cüzi istifadesine bakmıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

Kalbin süveydası veya diğer tabirle nokta-i sevda diye Risale-i Nur' da farklı izahlar yapılmıştır. Farklı izahların sebebi tefekkür ve terakkidir. Üstad hazretleri bunun için farklı izahlar yapmıştır. Şöyle sıralayabiliriz.

1. Basiret,

Basiret kalbin anlama ve kavrama yeteneği olup, kalb gözü de denir.

Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz.
Sözler (RNK) - 761

2. Kalbteki akıl

Bir görüşe göre akıl kalbtedir. Kalbte dimağdadır. Burası remzen işaret eder.

Evet, nazlanan ve istiğna gösteren nâzeninlerin mehirleri dikkattir.
Ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır.
Muhakemat (RNK) - 64

3. nefis

(nefis için)
Ey ahmak nokta-i sevda!
Mesnevi-i Nuriye (RNK) - 75

4. ene

Burada mecazi olarak da kast etmiş olabilir.

dördüncüsü "Ene'nin bir nokta-i sevda ve bir vâhid-i kıyasî" olduğunu söylüyor.
Mesnevi-i Nuriye fihrist (RNK) - 251

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...