"Tabakalar arasında musalâhanın temini ve münâsebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ı İslâmiyeden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam ekonomik anlamda fakir ve zengin sınıflar arasında zekat, sadaka, teberru (bağış) gibi yardımlaşma köprüleri tesis eder. Ta ki zengin sınıf ile fakir sınıf arasında bir kin, bir düşmanlık, bir zulüm oluşmasın. Tabakalar arasında barış ve huzurun temini ve sınıflar arası sağlıklı bir ilişkinin tesisi ancak böyle sağlanabilir.

Komünizm fıtrata aykırı hareket ederek, sınıfsız bir toplum ideolojisi tesis etmeye kalkıştı ve neticesinde yüz yıllık bir gerilim, savaşlar, ihtilaller, katliamlara sebebiyet verdi. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının temelinde bu sınıf kavgası yatmaktadır. Sovyetler Rusyasında proleterya rejiminin tesis edilebilmesi için 60 milyona yakın insan katledildi ve bir o kadar insanın da hayatı sürgünlerde geçti.

Proleterya (emekçi) diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasal proleter düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin siyasal biçimini ifade eder. Sosyalizm dönemi, komünizme yani sınıfsız topluma geçiş dönemi olması itibarıyla proleterya diktatörlüğü dönemidir.

Komünizmin karşıt ideolijisi de kapitalizmdir. Kapitalizm de hırsın ve sermaye biriktirme hastalığının adıdır ve bu uğurda her yol mübahtır. Faiz, sömürü, kumar, rüşvet, merhametsizlik vesaire kapitalizmin para kazanma ve sermaye biriktirme araçlarından bazılarıdır. Komünizm işçi sınıfını örgütleyip zenginlere düşman ediyor, kapitalizm de bu sınıfı elinden geldiği kadar ezip sömürmeyi ideoloji haline dönüştürüyor. Bu durumda sınıflar arasında müthiş bir kin ve düşmanlık başlıyor, hatta iş savaşa kadar uzanıyor.

İslam bu iki aşırı ideolojiyi reddederek iki sınıf arasında barış ve huzuru tesis etmek için zekatı farz, faizi haram kılıyor. Zekat fakir ve zengin olan iki sınıf arasında köprü vazifesi görürken, faiz ve türevlerinin haram kılınması da haksız kazanç elde etme ve sömürme hastalığının ilacı oluyor. Sınıflar arası barış ve huzurun tek doğal ve fıtri yolu budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...