"Taife, necm, nevbet kelimeleri, sûre kelimesinin vazifesini ifa edebilirler. Sûre kelimesinin onlara tercihan zikrinde ne vardır?" Sorusunun cevabını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S. Taife, necm, nevbet kelimeleri, sûre kelimesinin vazifesini ifa edebilirler. Sûre kelimesinin onlara tercihan zikrinde ne vardır?"

"C. Onları, şüphelerinin menşei ile ilzam ve boğmaktır. Şöyle ki:

"Onları şüpheye düşürten, güya Kur’ân’ın def’aten nazil olmamasıdır. Demek Kur’ân def’aten nâzil olmuş olsaydı, Allah’ın kelâmı olduğundan şüpheleri olmazdı. Lâkin parça parça nâzil olduğundan, şüphelerine bais olmuştur ki, “Bu, beşerin kelâmıdır, parça parça yapılışı kolaydır, biz de yapabiliriz” diye şüpheye düştüler. Kur’ân-ı Kerim de, onların kolay zannettikleri yolu, بِسُورَةٍ tâbiriyle ihtar ve “Haydi, mislini getiriniz de, sizin kolay zannettiğiniz parça parça şeklinde olsun” diye, onları kolay addettikleri yolda boğmuştur."

"Ve keza, Zemahşerî’nin beyanı vechiyle, Kur’ân-ı Kerimin sûrelere taksim edilmiş bir şekilde nâzil olmasında çok faideler vardır. Evet, çok garip letaifi havi olduğu için, şu üslûb-u garip ihtiyar edilmiştir."
(1)

Sure tabiri, diğer tabirlere nispetle en hafif ve kolay bir parça, bir derece anlamına geliyor. Kur’an insanlara meydan okurken haydi siz Kur’an’ın bir taifesini, bir necmini, bir nevbetini gibi zor ve ağır kısımlarını değil de, daha kolay ve hafif olan bir suresini getir demekle, insanların acziyetini ilan ediyor ve Kur’an’ın, Allah kelamı olduğunu ispat ediyor.

Daha hafif ve kolay olanın benzerini getirmekten aciz olan insan, elbette daha zor ve ağır olanın benzerini getirmesi ve yapması imkansız olur. Sure tabiri de bu kısım ve dereceler içinde en hafif ve kolay olanı ifade ediyor.

(1) bk. İşartü'l-İ'caz, Bakara Suresi23-24. ayet tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...