TARİKAT

Tarik; takip edilen yol, meslek demektir. Diğer bir deyişle, bir maksada ulaşmak için icrâsı lâzım olan hususların tamamıdır.

Tarikat, bir hakikat ehli tarafından açılmış olup imânın inkişafı, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, ruhun manevî hastalıklardan kurtulup terakki etmesi gibi gayelerle intisap edilip takip olunan yoldur.

Tarîkat, Resulullah’ın mi’racının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyr ü sülûktur.

Tarîkat, hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir.
Tarîkatlardaki metot farklılıkları bunu isbat eder. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur’ân’dan almışlardır. Tarîkatı kabul etmek istemeyen bazı kimselerin, “Hz. Peygamber devrinde tarikat mı vardı?” şeklindeki soruları bir cerbezeden ibarettir. Zira, tarîkatın bütün esasları, zaten Resulullah’ın tatbikatına dayanmaktadır. Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması, hicrî üçüncü asra dayanır. Cüneyd-i Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki dönemlerde gelen Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, İmam-ı Rabbani, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur kahramanlarıdırlar.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...