"Tenasuha kail olup cenazelerini mumya edip dağ misillü mezarlarda muhafaza eden Mısır Firavunları..." Firavunların tenasühe kail olmaları ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tenasuh, terim olarak “insan şahsiyetini oluşturan ruhun, ölümden sonra bu âlemde başka bir bedene geçmesi” şeklinde tanımlanır. Batılı ve yaygın olan ifadesiyle "Reenkarnasyon" diye tabir edilir.

Mısırlılar ölümden sonra bu dünyada yeniden dirilişe inanmış ve mumyalamayı ortaya çıkarmışlardır. Ölüyü bu dünyada gerçekleştireceği ikinci bir hayata hazırlamak, onu korumak ve hazır hale getirmek için mumyalama işlemini gerçekleştirmişlerdir.

Yani eski Mısır inancında ölenler tenasuh, yani ruh göçü ile tekrar başka bir bedende hayata döneceklerini zannettikleri için, değerli eşyalarını ve cesetlerini mumyalatıyorlar.

Mumyalama işi de sonraki nesillere bir intikal vasıtasıdır. Yani o dönem ve inançları hakkında mumyalama âdeti, gelecek nesle önemli bir ibret levhası hükmündedir.

“Firavunların tenasuhe kail olması” da Mısır'ın bu kadim kültürünü ve inancını ifade ediyor. Firavunların mumyalama ve piramitleri yaptırmalarının arkasında da bu kültür ve inanç yatmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...