Tevafuklu Kur'an yazıldığı zaman Üstad, "İstidadınızı karıştırmayın." demiş, ne demektir? Tevafuklu Kur'an nasıl ve neye binaen yazılmış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevafuklu Kur’an, Kur’an ayetlerinin ve surelerinin birbirisi ile olan intizamlı ve harika dizilmeleri ve mütenasip bir nazım içinde olmaları anlamındadır. Bu da Kur’an’ın şekil ve aritmetik bir mucizevi yönünün ispat edilmesidir.

Üstad bu meseleyi şu şekilde tarif ediyor:

"Beşinci Mes'ele: Kur'an-ı Mu'ciz-il-Beyanda tevafukatın envaı var. Tevafukat-ı nakş-ı lafziden başka, tevafukat-ı maneviyesi var. Hem çok manidar ve çok vardır. Tevafukat-ı lafziyesi üç tarzdadır. Biri, bir tek sahifede; ikincisi, karşılıklı sahifede; üçüncüsü, yapraklar arasında bir tevafuktur..."(1)

"Haşiye-1: Tevafukat ise, ittifaka işarettir. İttifak ise, ittihada emaredir. İttihat ise, vahdete alamettir. Vahdet ise, tevhidi gösterir. Tevhid ise, Kur'an'ın dört esasından en büyük esasıdır."(2)

Yani tevafuklu Kur’an’ın yazılmasındaki hikmet Kur’an’ın mucizevi bir yönünü beyan ve ispattır.

Üstad'ın "istidadınızı karıştırmayın" dediği, suni ve zorlama bir şekilde Kur’an ayet ve cümlelerine şekil ve nizam vermeyin, anlamındadır. Yani yapmacık bir şekilde ayetlerin orantısal olarak düşürülmeye çalışılması, orijinal tevafukuna zarar verir, demektir. Siz böyle bir gayret ve çaba içine girmeden, samimi ve doğal olarak yazın ki; Kur’an hakiki tevafukunu göstersin anlamındadır.

Tevafuklu Kur’an, Üstad'ın riyaseti ve manevi terbiyesi altında yazdırılmıştır. Bir nevi Kur’an’ın mucizesi, Üstad'ın kerameti hükmündedir. Bütün ehlisünnet alimlerince keramet haktır. Bu tevafuklu Kur’an’a da, Üstad'ın bir çeşit kerameti nazarı ile bakılabilir. Diğer kerametlerden farklı yönü; bu kerametin kitabi olup baki kalmasıdır. İtiraz edenlerin gözü önünde durduğu için, itiraz mesnetsiz ve esassızdır.

Nasıl her dönemde İslam alimleri ve evliyaları, Kur’an’ın bir veya birkaç harika vasfını ispat edip beyan etmişler ise; Üstad ve talebeleri de, bu zamanda Kur’an’ın çok mucizevi yönleri ile beraber, bu aritmetik ve orantısal yönünü de gösterip insanlara beyan etmişler. Bunun gerekçesi; şu inkarcı asırda Kur’an’ın şeref ve üstünlüğünü izhar ve ilan etmektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Rumuzat-ı Semaniye, Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Üçüncü Kısmı, s.26.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...