Block title
Block content

Ubudiyetin “mebde ile münteha ortasında bir nokta-i ittisal” olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

 “Mebde' ve münteha ortasında bir nokta-i ittisaldir.” ifadesi, bir önceki şıkta açıkladığımız mananın bir başka yönüne işaret etmektedir.

Bu cümlede geçen “orta” kelimesi, elbette mekân olarak düşünülemez. O hâlde, bunu “aradaki bağ” şeklinde anlamak durumundayız. Nitekim Üstat Hazretleri ibadetin “Hâlık ile abd arasında şerefli bir râbıta” olduğunu beyan etmektedir.

Söz konusu rabıtaya, bu derste “nokta-i ittisal” denilmiştir.     

“Abd ile Mâbud arasında en yüksek ve en lâtif olan nisbet, ancak ibadettir.”(1)

(1) bk. İşarâtü’l-İ’caz, Bakara Sûresi, 21 ve 22. Âyetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...