"Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem'acıkla iktifa eder." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer nefsini seversen -çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir; sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun- o zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-i nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem'acıkla iktifa eder. Zira, nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber, bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mesut olduğun bütün kâinatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir Mahbub-u Ezelîyi sevmekliğin lazımdır ta, hem kendinin, hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın, hem kemal-i mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın."(1)

İnsan, şayet kendi enaniyetine güvenerek, Allah’a karşı sonsuz âcizliğini ve fakirliğini ilan etmek olan ibadeti terk ederse, o zaman "zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-i nefsiyeyi" tatmin için Allah’ın rızasını kaybedip, kahrını celp eder; "nihayetsiz lezzet ve menfaatleri" kaybederek elim bir azaba düçar olur. Lezzetler diyarı olan cenneti kaybeder, azaplar ve acılar diyarı olan cehenneme gider.

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...