Üçüncü basamakta geçen “bütün mu'cizât-ı san'atın meşheri, sergisi” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her eseri mucizedir, yani başkaları onun mislini yapmaktan acizdirler. Yıldızlar birer sanat mucizesi oldukları gibi her bir çiçek de bir mucizedir. Bu mucizelerin, çeşit yönünden, en fazla olduğu mekân ise yeryüzüdür.

Her bitki ve her hayvan birer mucize olduğu gibi, onların her bir cüzleri de yine ayrı birer mucizedir. İnsan yaratmak Allah’a mahsus olduğu gibi, göz yaratmak, kalp yaratmak, ciğer, böbrek yaratmak, alyuvar ve akyuvar yaratmak, hücre ve gen yaratmak da yine Allah’a mahsustur ve bunların her biri bir san’at mucizesi, bir kudret mucizesidir. Yeryüzünü bu manada seyrettiğimizde onun bir meşher, yani bir teşhir salonu, bir sergi olduğunu görürüz. Serginin kendisi de mucizedir, onda sergilenenler de.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...