Üçüncü basamakta geçen "bütün mu'cizât-ı sanatın meşheri, sergisi" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her eseri mu’cizedir, yani başkaları onun mislini yapmaktan âcizdirler. Yıldızlar birer sanat mu’cizesi oldukları gibi, her bir çiçek de bir mu’cizedir. Bu mu’cizelerin, çeşit yönünden, en fazla olduğu mekân ise yeryüzüdür.

Her bitki ve her hayvan birer mu’cize olduğu gibi, onların her bir cüzleri de yine ayrı birer mu’cizedir. Mesela, insan yaratmak Allah’a mahsus olduğu gibi, göz yaratmak, kalp yaratmak, ciğer ve böbrek yaratmak da yine Allah’a mahsustur ve bunların her biri ilâhî bir sanat eseridir ve bir kudret mu’cizesidir. Yeryüzünü bu manada seyrettiğimizde, onun bir meşher, yani bir teşhir salonu, bir sergi olduğunu görürüz. Serginin kendisi de mu’cizedir, onda sergilenen her şey de.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...