"Parmaklarından su akması,.. Kuru direğin mufarakat-i Ahmediyeden (a.s.m.) ağlaması,.." mu’cizelerinin de burada zikredilmesi ve değerlendirilmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri “Mu’cize doğrudan doğruya Allah’ın fiilidir.” buyurur.

Nur Külliyatı’nda “mu’cizat-ı kudret” ifadesi geçer. Demek ki, bu kâinatta olan her şey mu’cizedir. Mesela, her bir meyve bir mu’cizedir, doğrudan doğruya Allah’ın eseridir. Ancak bu mu’cize eser ağacın eliyle yaratılmıştır. Her bir insan da ayrı bir mu’cizedir, yaratılması ancak Allah’a muhsustur. Şu var ki, bu en büyük mu’cize anne ve baba sebep kılınarak tahakkuk ettirilmiştir.

Metinde misal olarak verilen mu’cizelerden sadece birisi üzerinde duralım:

Allah Resulünün (asm.) parmaklarından su akması bir mu’cizedir ve o mu’cize doğrudan doğruya Allah’ın fiilidir. Ağaçta meyve mu’cizesini, anne ve babada da çocuk mu’cizesini sergileyen Cenab-ı Hak, Peygamberimizin elinden de bir mu’cize olarak çeşme gibi su akıtmıştır. Bu suları Peygamber Efendimiz kendi irade ve kudretiyle akıtıyor değildir. Allah bir mu’cize olarak Sevgili Habib’inin parmaklarında ırmak yaratmıştır.

Aynen bu misaller gibi, Ay’ı da yaran Allah’tır, ama bu kudret mu’cizesine Resulünün parmakla işaretini vesile kılmıştır.

Meseleye böyle yaklaşılırsa Ay’ın yarılmasına aşırı derecede hayret etmenin, hatta onu inkâr etmenin ne kadar mânasız olduğu rahatlıkla anlaşılır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...