Üstad'ımız Almanlar için neden "bahtiyar millet" tabirini kullanıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi, ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş; bir iki sene sonra Meşrutiyet devrinde şeâir-i İslâmiyeye muhalif çok âdât-ı ecnebiyeyi ahzetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmek ve şimdi Avrupa'da Kur'ân'a ve İslâmiyete karşı gösterilen hüsn-ü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc İslâmiyeti kabul etmek gibi hadiseler, o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir." (Sözler, Konferans)

"Bahtiyar" kelime olarak bahtlı, talihli, mutlu, şanslı gibi manalara gelmektedir.

Almanların bahtiyar olması, İslam dinini kabul edip Kur’an’a tâbi olmalarından dolayıdır. “Bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyeti kabul etmek gibi hadiseler...” cümlesi de bu manayı teyit etmektedir. Şu anda Avrupa ülkeleri içerisinde İslamiyete ve samimi Müslümanlara en fazla müsamahakar davranan Alman milleti olduğunu görüyoruz.

Ayrıca Almanlar çalışıp üretme açısından dünyanın en saygın milletlerindendir. Bu yönleri ile de onlara bahtiyar diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...