Vacibül vücut olmakla, nasıl sermedi olunuyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vücud, varlık demektir, Vacibü’l-vücud, varlığı vacib olan mânasına gelir.

Allah’ın varlığı vacibdir, yani varlığı zatındandır, kadim ve bakidir, olmaması muhaldır. Mahlûkatın ise varlığı mümkündür, yani olup olmaması müsavidir, Allah’ın yaratmasıyla var oldukları gibi, O’nun dilemesiyle de varlıkları son bulur.

Sermedî, “hem ezelî hem ebedî olan” demektir. Varlığı zatından ve ezelî olan elbette ebedîdir, yani varlığının son bulması muhaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...