"Nübüvvet-i mutlaka, nev-i beşerde kutup, belki merkez ve bir mihverdir ki, ahval-i beşer onun üzerine deveran ediyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberlik kurumu insanlık aleminin merkezinde yer alıyor ve insanlığın inanç, ibadet ve ahlak hayatına temel ve merkez oluyor. Hatta insanlığın kültürel ve teknolojik gelişiminin en önemli dinamiği ve belirleyicisi de yine peygamberlik kurumudur. Medeniyet ilk insan ve ilk Peygamber tarafından inşa ediliyor.

Her peygamber mazhar oldukları mucizeler ile insanlara hem rol model oluyorlar hem de teknolojik gelişmelere ufuk açacak ilhamlar veriyorlar.

Mesela ilk gemiyi inşa edip gemicilik ve dünyanın dörtte üçünü teşkil eden denizlerden istifade etmenin yolunu açan Nuh (as)’dır, teknolojinin en temel maddesi olan demiri işleyen ilk insan yine bir peygamber olan Davud (as)’dır vesaire.

Özetle peygamberlik kurumu insanlığın önünü maddi ve manevi aydınlatan bir projektör gibidir ve insanlık bu projektör ile yol alıyor medeniyetler inşa ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...