"Ve gayet zaaf ve aczde olan dalâlet ehli, mânen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar." Ehli hidayete mukavemet etmek için ehli dalalete verilen bazı cihazatlar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehl-i dalâlete karşı mağlûp oluyor. Ve gayet zaaf ve aczde olan dalâlet ehli, mânen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin sırr-ı hikmeti şudur ki:"

"Dalâlette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrip var ki, çok sehîldir ve âsândır, az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihâfe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem âkıbeti görmeyen ve hazır zevke müptelâ olan insandaki nebâtî ve hayvânî kuvvelerin tatmini, telezzüzü için hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letâif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve âkıbet-endişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar."

"Ehl-i hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve başta Habib-i Rabbü'l-Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın meslek-i kudsîsi, hem vücudî, hem sübutî, hem tamir, hem hareket, hem hududda istikamet, hem âkıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmârenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki, Medine-i Münevverede bulunan o zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o cazibe-i azîmeye karşı şeytanî bir kuvve-i dâfiaya kapılıp dalâlette kalmışlar."(1)

Ehli dalaletin en büyük silahları mesleklerinin ve gittiği küfür ve şirk yolunun adem ve tahrip olmasıdır. Yani onları Müminlere galip ve güçlü kılan şey mesleklerinin yıkmak ve tahrip olmasıdır. Bir binayı yüz usta yüz günde zor yaparken, bir haylaz çocuk dinamitin fitilini ateşlemek ile bir dakika içinde o binayı yıkabilir. Demek burada çocuk yüz ustadan daha güçlü denilmez, ama çocuğun yaptığı yapmak yerine yıkmak olduğu için yüz ustayı aciz bıraktı, denilir.

İşte ehli dalaleti ehli hidayete mukavemet ettiren sır budur, yoksa onlarda hiçbir hak ve üstünlük yoktur. Bir genci nasihat ve sohbetler ile bir yıl ıslah edersin, ama haylaz bir genç onu günahlar ile iki dakikada bozabilir. Burada güçlü olan o haylaz genç değil, onun gittiği yol olan günahın cazip ve tahripkar olmasıdır.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...