"Mahdut bir hayatta, mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur?" Kâinat sonsuz değil iken, azabın da sonlu olması gerekmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şayet kâinat sonsuz bir şekilde var edilmeye devam edecek olsa idi, o kâfirlerin tahkir ve küfrü de sonsuz bir şekilde devam edecekti. Dolayısı ile kâfirlerin küfrüne karşılık verilen sonsuz azap, aynı hak ve aynı adalettir.

Nasıl beşer mahkemelerinde suç cüzi olduğu halde, müebbet, yani ebedi ceza makul ve vaki ise, aynı şekilde külli küfür cinayetinin ebedi bir ceza ile cezalandırılması da gayet makul ve adildir.

Günümüzde birkaç kişiyi öldüren canilere müebbet ceza veriliyor. Hatta bazen birkaç müebbet ceza da verildiği oluyor. Müebbet, sonsuz ve daimi demektir. Demek o caninin ömrü ebedi olmuş olsa idi, cezası da ebedi olacaktı demektir. Yani sonsuz ceza kavramı insanlığın hukuk sisteminde de caridir. Hâl böyle iken, küfür sebebi ile had ve hesaba gelmeyen cinayetler işleyen bir kâfire, sonsuz bir ceza verilmesi neden gayriadil ve gayrimakul sayılsın.

"Ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında: 'Ah ne olurdu, keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin ayetlerini inkâr etmesek ve inananlardan olsak.' dediklerini bir görsen!.."

"Hayır! Evvelce gizleyip durdukları işleri karşılarına çıktı (da ondan böyle söylüyorlar). Eğer geri döndürülselerdi, yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar yalancıdırlar."(En’am, 6/27-28)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Şayet kainat sonsuz bir şekilde var edilmeye devam edecek olsa idi o kafirlerin tahkir ve küfrü de sonsuz bir şekilde devam edecekti...diyorsunuz ama kainat sonsuz bir şekilde devam etmiyorki,dolayısıyla sonsuz bir şekilde devam etmeyen bir şeye sonsuz ceza nasıl oluyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kafirlerin sonsuz küfürlerini ispat etmek için kainatın sonsuz bir şekilde devam etmesi gerekmiyor. Allah ezeli ilmi ile onların mümkün hallerini görüyor ve işi uzatmayıp imtihanı sonlandırıyor. Ben birisine bana fırsat verirsen sana sonsuza kadar küfredeceğim dersem bu tavrım sonsuz bir küfür niteliğini alır.  

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Bir dakika küfür, bin bir esmâ-i İlâhîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve kemâlâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdâniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan, kâfiri, bin seneden ziyade esfel-i sâfilîne atar, خَالِدِينَ de hapseder. (Said Nursi r.a., Lem'alar, 19. Nükte)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Mk

Sevgili editor  bir ateist sormuş  arkadaşima  günakkar bir müslumani cehenneme atması Allahin kendisini tatmin etmek için  (haşa) Allah ta tatminlik duygusumu var

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Mutlak kemalde olan bir Zatın eksik ve noksanlıktan kaynaklanan bir durumdan dolayı tatmin olmaya kalkışması kendi içinde çelişki ifade eden bir yorum olur. Tatmin olmak ya da olmaya kalkışmak zayıflığın eksikliğin, acizliğin, çaresizliğin, yoksunluğun bir işaretidir. Bu gibi incelikler mantık ve felsefenin alanına girer anlaşılan bizim ateist mantık ve felsefeden bihaber. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...