"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Hâtemü’l-Enbiyadır ve umum nev-i beşer namına muhatab-ı İlâhîdir. Elbette, nev-i beşer onun caddesi haricinde gidemez; ve bayrağı altında bulunmak zarurîdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamları, Sadi-i Şirazî gibi derler: كُلُّ الطُّرُقِ مَسْدُودٌ اِلاَّ الْمِنْهَاجَ الْمُحَمَّدِىَّ Yani: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) yolundan başka bütün yollar kapalıdır." (1)

"Muhakkıkîn-i evliya, Sâdi-i Şirazî’nin bu düsturunda ittifak etmişler: مَحَالَسْتِ سَعْدِى بَرَاهِ صَفَا- ظَفَرْ بُرْدَنْ چُزْ دَرْ پَى مُصْطَفٰى Yani: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen, muhaldir ki, hakikî envâr-ı hakikate vasıl olabilsin." (2)

Hazreti Muhammed Efendimiz (asm) peygamberlik zincirinin en son ve en büyük halkasıdır. Ve insanlığı temsil etme noktasında Allah’ın en büyük muhatabıdır. Yani Allah insanlığı muhatap alırken, Onu (asm) insanlığın bir öncüsü bir temsilcisi olarak görüyor ve öyle muamele ediyor.

Hâl böyle iken, bir insan Allah’ın rızasını kazanmak ve muhatap olmak istiyor ise, onun temsil ettiği daire içine girmek zorundadır. Allah Hazreti Muhammed Efendimizi (asm) inkâr eden birisini kendine muhatap görmüyor, onu dikkate almıyor ona yüzünü dönmüyor. Demek Allah ile irtibat kurabilmenin, Allah’a muhatap olabilmenin yegane yolu, ona ümmet olmak ve onun sünneti ve yolu üzerinde gitmekle mümkündür. İnsanlık, Hazreti Muhammed Efendimiz (asm) caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında bulunmadan Allah’la muhatap olamaz.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...