"Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder..." Bu cümledeki "teheccüt" ile "kabir" arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gece namazı, Allah’ın sevgisini kazandırır, insanı faziletli kılar, manevî zevki artırır, felâketlerden korur, bedenin şifasıdır, ruhî ve kalbî terakkiye vesiledir. Üstadımızın ifadesiyle, “kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık”tır. "Teheccüd" nimetlere karşı büyük bir şükür, kabir ve cehennem azabına karşı bir zırhtır.

Teheccüdün vakti, karanlığın ve gecenin en derin anıdır; bu haliyle kabre benziyor. Herkesin uyuduğu âdeta cansız bir vaziyete girdiği bir zamanda, kişinin uykusunu terk edip, secdeye kapanması, Rabbine iltica edip duâ etmesi büyük bir saadettir. Cenâb-ı Hak böyle bir kulundan razı olur, bu ameline mükâfat olarak kabrini nurlandırır.

Her bir namaz vakti mühim inkilaplara ve azim tasarrufa işaret ettiği gibi, teheccüd namazının vakti de karanlık kabri hatırlatıyor ve kabri aydınlatan ışık oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...