"Ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emr-i Rabbâniyle inkılâp ederler. Meselâ, su, bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur..." cümlelerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın aslı bir damla sudan yaratılmıştır. Allah, bir damla sudan insanın bütün azalarını halk etmiş, ruhuna da eşsiz duygu ve latifeler takmıştır.

İkinci mâna olarak, içtiğimiz su, insanın bedeninde çalışan farklı ve muhtelif binlerce âzaya gıda oluyor. Mesela, içtiğimiz su gözün içine göz suyu olurken, diğer âzalarda da farklı bir şekle bürünüyor. Bir tek su muhtelif âza ve organlarımıza gıda ve güç kaynağı oluyor.

“Bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak” hayret verici bir hâdisedir. Cenâb-ı Hak yediğimiz tek bir gıdadan saç, tırnak, ilik, alyuvar, akyuvar ve daha nice şeyler yapıyor.

Toprak tek bir şeydir, ama ondan her şey yaratılıyor.

Tek bir şey olan yumurtadan civcivi yaratıp ona kanat, gaga, ayak gibi onlarca âza takıyor. Aynı özellikteki yumurtalardan ayrıca sayısız kuşları yaratıyor.

Bir çekirdekten onlarca dal, binlerce yaprak ve meyve çıkarıyor.

Küçücük bir tohumdan onlarca yaprak, kök ve gövde meydana geliyor.

"O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i i'câza bakınız ki, hayatla bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icad edilir. Ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emr-i Rabbâniyle inkılâp ederler. Meselâ, su, bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icad edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Hâlık-ı Teâlâ tek bir cismi icad eder, tek bir cisim husule getirir..."(1)

Allah, bir tek şeyden çok şeyleri, her şeyden de bir tek şeyi yaratarak, sonsuz ilmini ve nihayetsiz kudretini akıl ve şuur sahiplerine ilan ediyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Lem'alar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...