Mütevatir hadis ve mesele ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mütevatir “tevatür eden, tevatürle sabit olan” demektir. Hemen devamında Üstad Hazretleri tevatürün tarifini vermiştir. Şöyle ki;

“Yani, öyle tabakadan tabakaya bir cemâat-ı kesîre nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir.” (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir)

Bir hadisi yahut bir meseleyi bir cemaat nakletmişse ve o cemaatin fertlerinin de yalanda ittifak etmeleri imkânsız ise bu haberin katiyeti “tevatür” kelimesiyle ifade edilir.

Dersin devamında tevatürle sabit olmaya iki misal veriliyor:

  • "Hâle gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir."

Meşhur kuyruklu yıldız Hale’nin çıkmış olmasında kimsenin şüphesi yoktur. Bu konuda ilim adamlarının ittifakı vardır ve yıldızın bin sene evvel çıkmış olduğu mütevatirdir. Aksini kimse iddia etmemiştir.

  • “Görmediğimiz Serendib Adası’nın vücudu gibi tevatürle vücudu katidir, demişler.”

Biz Serendib adasını görmemiş olsak bile, bu adanın varlığı tevatürle sabit olduğundan, onun varlığına kesin olarak inanırız.

Serendib adası hakkında kısa ansiklopedik bilgi:

"Serendip denilen ada Seylan ya da Sri Lanka diye bildiğimiz ülkedir."

"Sri Lanka, Hindistan’ın güney ucunda, Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesidir. Tarihi boyunca farklı isimlerle tanınmış olan ülkeye, sömürgeci toplumlar hâkimiyetleri süresince Seylan demişler; onlarla ticaret yapan Araplar ise 'hoş sürpriz' anlamına gelen Serendib demişlerdir."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...