"Vefatlarından sonra anladım ki, her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı... Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı..." Üstad hem hasta olduklarını bilmediğini, hem de onlar için dua ettiğini ifade ediyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle, arkadaşlarımızdan -Allah rahmet etsin- iki genç vardı: Biri İlâmalı Sabri, diğeri İslâmköylü Vezirzâde Mustafa. Bu iki zat, talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum."

"Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki, her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla, sair gafil ve ferâizi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takvâ ve en kıymettar bir hizmette ve âhirete nâfi bir vaziyette bulundular. İnşaallah, iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı, şimdi anlıyorum, dünya itibarıyla beddua olmuş. İnşaallah, o duam, sıhhat-i uhreviye için kabul olunmuştur."(1)

Üstadımız onları normal hasta bilip öyle dua ediyormuş. Oysa hastalık ölümcül ve gafleti yırtan bir hastalıkmış. Üstad'ın "bilemedim" dediği, hastalığın ölümcül olma kısmıdır, yoksa hasta olduklarını hiç bilmiyor değil.

Onları manevi açıdan muvaffak kılan da bu hastalığın derin ve ölümcül olması imiş ki, Üstadımız "Benim normal duam onlar açısından beddua olmuş." diyor.

Normal hastalık ile ehemmiyetli hastalık arasında bir fark bulunuyor. Üstadımızın sonradan öğrendiği kısım hastalığın ehemmiyetli ve ölümcül olmasıdır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Üçüncü Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...