Block title
Block content

"Vücub derecesinde suhulet" ve "imtina’ derecesinde suûbet" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeler vücud (varlık) hakkında yapılan şu sınıflandırmaya dayanıyor:

Vacibü’l-Vücud: Varlığı zatından, ezeli ve ebedî; olmaması muhal. Bu vücud, ancak Allah’a mahsustur.

Mümkinü’l-Vücud: Varlığı zatından olmayan, Allah’ın yaratmasıyla var olan, olmasıyla olmaması müsavi. Bütün mahlukatın vücudları bu gruba girer.

Mümteniü’l-Vücud: Olması muhal olan. Hadîsin (sonradan yaratılanın) kadim olması muhaldir. Allah’ın şerikinin olması muhaldir. Bir sayının ne çift ne de tek olmaması muhaldir.

Vücub; varlığı vacib olma; imtina ise, varlığı mümteni olma demektir. Buna göre, “Vücub derecesinde suhulet” eşyanın yaratılışının Allah’a isnat edilmesinde son derece kolaylık olduğuna; maddeye veya tabiata isnat edilmesinin ise yine son derece zor olduğuna işaret eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...