"Vücub ve tecerrüdün hadsiz kolaylığa ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri, gayet derin bir sırdır." Vücub ve tecerrüd ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vücub, vacib olma demektir. Allah’ın varlığının vacib olduğunu ifade eder. Allah, Vacibü’l-vücud’dur, yani varlığı zatındandır, ezelî ve ebedîdir; olmaması muhaldir.

Tecerrüd, bir ismi Nur ve bütün esması nuranî olan Cenab-ı Hakk’ın zatının ve sıfatlarının maddeden mücerred ve münezzeh olduğunu ifade eder.

Lügat mânasıyla, sıyrılma, bağlardan uzaklaşma, hür kalma demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...