"Yalnız tevhidde ileri giden ve hatta bu sebepten ona tabi olanların diğer iman rükünlerine gereken ihtimamı göstermemelerine,.." Buraya örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakiki arif olan evliyalar muhakkin-i asfiya oldukları için, zaten vahdet-i vücut mesleğinde gitmemişler, o meslek içinde bulunmamışlardır. Vahdet-i vücut mesleği muhakkin-i asfiya mesleğinden aşağı ve nakıs bir meslektir.

Vahdet-i vücut mesleğinde giden evliyalara en büyük örnek Muhyiddin-i Arabi ve Sadreddin-i Konevi Hazretleridir. Bişr-i Hafi, Beyazıd-ı Bestami, Hallac-ı Mansur gibi evliyaların hayatlarında da vahdet-i vücut bariz bir şekilde tezahür etmiştir.

Hallac-ı Mansur’un “enel-hak” ifadesi, varlığı birlemesine ve sair rükünleri tehlikeye atmasına güzel bir sermeşktir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...