Yemek mucizesi anlatılırken, neden "yüz seksen" deniyor, "yüz altmış" olması lazım değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisin geçtiği kaynaklar: Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:292; el-Heysemî, el-Mecmeu’z-Zevâid, 8:303.

Üstadımızın yaptığı rivayet yukarıdaki kaynakta aynen geçmiştir. Eyybu El Ensari Hazretlerinin rivayetidir ve yüz seksen ifadesi de orada geçmektedir. Daha doğru bir ifade ile "yüz seksen" tespiti Üstadımıza ait değildir, rivayet olduğu gibi nakledilmiştir. Şifayı şerh eden Aliyyü'l-Kari, bu konuda şu yorumu yapar:

"Daha sonra yirmi kişi daha gelerek bu yemekten yediği anlaşılıyor."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...