Yirmi Altıncı Mektup'un Üçüncü Mebhasının serlevhası olan Hucurat suresi 13. ayeti tüm insanlara hitap etmesine rağmen, sadece İslam alemi olarak örnekler verilip izah edilmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah’ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah’ı sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır." (Hucurat, 49/13)

Irkçılık illeti, en çok İslam alemine zarar vermiş ve halen de vermektedir. Bu yüzden Üstad Hazretleri ayeti tefsir ederken birinci ve öncelikli hedefini alem-i İslam olarak alıyor. Üstelik bu hastalığı içimizde uyandıranlar da Avrupalı zalimlerdir. Zaten kafirlerin küfrü, bu ayeti dinleyip ondan bir hisse almasına manidir. Dolayısı ile ayetin birinci hedefi ve asıl ikazı İslam kavimleri içindir ki Üstad Hazretleri de bu inceliğe göre hareket ediyor.

Esasında ayetin manası umumi olup kafir toplumlar için de geçerlidir. Şayet kafirler bu ayeti kendilerine rehber alsalardı Birinci ve İkinci dünya savaşları yaşanmaz, milyonlarca masumun hayatı heder olmazdı.

Hem ayetin umumi üslubu içinde hususi ikaz ve işaretler olabilir. Bu Kur’an’ın eşsiz belagatlerindendir. Hatta öyle ki, çok külli ve umumi ayetler içinde hususi hatta ferdi remizler bile bulunabiliyor; bu tefsir ilminde ve usulünde mukadder bir kaidedir. Ayetin zahiri ve sarih manasının dışında batini ve remzi manalar da bulunmaktadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...