"Yoksa, elîm endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylâz bir hayatla yaşayacak." cümlesini izah eder misiniz; oyuncaklarla oynamak çocuk için fıtri değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Sekizinci Mesele'de mealen şöyle diyor:

"Çocukluğumda hayalime sormuştum, 'Ebedi yok olmayı mı istersin, yoksa, hiç ölmemek üzere olan ve ancak sıkıntılı bir hayatı mı istersin?' hayalim birincisinden oh çekti ve 'Cehennem de olsa ebedi yaşamayı isterim!..' dedi."

Yediden yetmişe her insanın kalbi, kainattaki herbir şey ile münasebet içindedir ve onlara karşı ciddi bir iştiyak ve alakası vardır. Üstad ahiret hayatının toplum üzerine etkilerini incelerken şu şeklinde ifade ediyor:

“Nev-i insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, âhiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa, elîm endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylâz bir hayatla yaşayacak. Çünkü, her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki, hayatı ve aklı o biçareye âlet-i azap ve işkence edeceği zamanda, âhiret imanının dersiyle, görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde, bir sevinç ve genişlik hissederek der:..”(1)

Yani buradan anlayacağımız; insanın, başka bir insanın bilhassa akrabasının veya bir yaşıtının öldüğünü görmesi, yokluk karanlığında tahayyül ettiği zaman büyük azap verir, aklı bir yılana çevirir, körpecik hissiyatları onu tahrik eder, sahip olduğu şefkat çokça rahatsız eder.

Oyuncaklarla oynamasıyla kast edilen; elim acıları düşünmemek için hissi iptal nevinden olan gaflete dalmak ve kendisini uyutturmak ve unutturmak için olanıdır. Yoksa çocuklar için oyuncaklarıyla oynamak tabi ki fıtridir.

Üstad burda "oyuncaklarla oynamayı" farklı bir sıfatla nitelendiriyor; yani eğlenmek için olan oyuncaklarla oynamayı değil, kendisini uyutturmak ve unutturmak amacıyla yapılan işleri kastediyor, bunu da; oyuncaklarla oynayan haylaz çocuklar şeklinde tasvir ediyor.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...