"Yoksa vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki: 'Âhiretin tafsilâtını ders alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevîde bin dört yüz sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib zannetmişler?'"

Elcevap: Çünkü, sahabîler, feyz-i sohbet-i Nübüvvetten, herkesten ziyade dâr-ı âhireti düşünerek, dünyanın fenâsını bilerek, kıyametin ipham vaktindeki hikmet-i İlâhiyeyi anlayarak, ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 'Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz.' tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevîdir. Yoksa vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın bu nevi sözleri, hikmet-i iphamdan ileri geliyor."(1)

Sahabe her durumu Allah’ın rızasını kazanmak ve ahiretini imar etme üzerine yoğunlaştığı için, kıyamet gibi nefsin dünya üzerindeki emel ve arzularını kıran bir hadiseyi de bu doğrultuda değerlendiriyorlar. Yani kıyamet hemen yarın kopacak gibi müteyakkız davranıyorlar ki, hem imanları daha da güçlensin hem de dünyanın gafletini parçalasın.

Yani sahabenin kıyametin yarın kopacakmış gibi davranmasının ana illeti, Allah’ın rızasını kazanmak ve ahiretini imar etme dürtüsüdür. Kıyamet ve ecelin gizli tutulmasındaki ana sebep de budur.

Zaten kıyametin ne zaman kopacağı ayette de açıkça bildirilmemiş, aksine her an kopacak şeklinde bildirilmiştir. Ta ki her asır her dönem bu olgudan hissesini alabilsin.

“Yoksa vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun.” Bu cümlede ayetin kıyametin ne zaman kopacağını açıkça ifade etmediğini ve bu yüzden de sahabenin de buna uygun bir tavır aldığına işaret ediyor. Kıyametin ne zaman vuku bulacağına dair bir vahiy bulunmuyor. Bu da sahabenin tavrının ne kadar makul ve mantıklı olduğunu gösteriyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...