Block title
Block content

"Zâten Onuncu Söz'de, kalbi iman-ı kâmil derecesine çıkaracak derecede burhanlar zikredilmiştir. Şurada ise, yalnız aklı ikna edecek, susturacak, Eski Said'in Nokta Risalesi’ndeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nokta Risalesi, Eski Said döneminde yazılmış bulunan Mesnevî-i Nuriye’nin bir bölümüdür.

Mesnevî’de yer alan her bir İ’lem, felsefenin itirazlarına ve nefsin desiselerine karşı verilen aklî cevaplarla kazanılan bir muzafferiyete işaret sayılmıştır. Mesnevî’de olduğu gibi bu Yirmi Dokuzuncu Söz’ün haşir bahsinde de aklın iknası öncelik kazanmıştır. Akıl ve felsefenin haşir ve âhiretle ilgili bütün itirazlarına bu risalede ikna edici cevaplar verilmiştir.

Onuncu Söz kalb ağırlıklıdır. Zira, bu risalede Allah’ın her bir isminin âhiretin varlığını gerektirdiği esas alınmıştır. Bu ise öncelikle, Allah’a ve esmâsına inanmayı gerektirir. Bununla birlikte, o Söz’de de aklî delillere önem verilmiş ve bütün derslerde akıl ile kalb beraber olmuşlardır. Üstadımızın da ifadesiyle Onuncu Söz’deki bürhanlar “kalbi iman-ı kâmil derecesine çıkaracak derecede”dir. Bu Söz’de aklın kabulüyle kalbin tatmini ruha iki ayrı yönden manevî zevkler tattırmıştır.

Zaten, Onuncu Söz’ün yazılmasına esas olan şu âyet-i kerîmede, haşre dair en büyük bir delil zikredilmiştir ve bu Söz o âyetin bir manevi tefsiri olmuştur. 

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖي

"Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Rûm, 30/50)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...