"Zâten Onuncu Söz'de, kalbi iman-ı kâmil derecesine çıkaracak derecede burhanlar zikredilmiştir. Şurada ise, yalnız aklı ikna edecek, susturacak, Eski Said'in Nokta Risalesi’ndeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nokta Risalesi, Eski Said döneminde yazılmış bulunan Mesnevî-i Nuriye’nin bir bölümüdür.

Mesnevî’de yer alan her bir İ’lem, felsefenin itirazlarına ve nefsin desiselerine karşı verilen aklî cevaplarla kazanılan bir muzafferiyete işaret sayılmıştır. Mesnevî’de olduğu gibi bu Yirmi Dokuzuncu Söz’ün haşir bahsinde de aklın iknası öncelik kazanmıştır. Akıl ve felsefenin haşir ve âhiretle alâkalı bütün itirazlarına bu risalede ikna edici cevaplar verilmiştir.

Onuncu Söz kalb ağırlıklıdır. Zira bu risalede Allah’ın her bir isminin âhiretin varlığını iktiza ettiği beyan edilmektedir. Bu ise öncelikle, Allah’a ve esmâsına inanmayı icab ettirir. Bununla birlikte, o Söz’de de aklî delillere ehemmiyet verilmiş ve bütün derslerde akıl ile kalb beraber olmuşlardır. Üstadımızın da ifadesiyle Onuncu Söz’deki bürhanlar “kalbi iman-ı kâmil derecesine çıkaracak derecede”dir. Bu Söz’de aklın kabulüyle kalbin tatmini ruha iki ayrı yönden manevî zevkler tattırmıştır.

Zaten, Onuncu Söz’ün yazılmasına esas olan şu âyet-i kerîmede, haşre dair en büyük bir delil zikredilmiştir ve bu Söz o âyetin manevî bir tefsiri olmuştur.

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثاَرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِى اْلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Rûm Suresi, 30/50)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...