"Zatında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesi" cümlesindeki "ahlak" ile "seciye" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seciye: Kelime olarak; huy ve karakter manalarına geliyor. Ayrıca huy ve ahlak güzelliğine işaret eden bir kelimedir.

Ahlak: Kelime olarak; huy ve tabiat manalarına geliyor. Istılah olarak ise; insanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları manasına gelir. Ayrıca cemiyetin iyi ya da kötü saydığı kural ve kaideleri inceleyen ilim dalıdır.

Ahlak genel bir tabirdir, seciye ise daha çok bir kişinin şahsî eğilimlerini ifade eder.

Peygamber Efendimiz (asm) hem şahsî seciyesi noktasından hem de toplumu doğruya ve güzele götüren genel ahlak kurallarını tesis etme noktasından; en zirvededir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...