Resul-ü Kibriya hakkında "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesi" ibaresinde kastedilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberlik görevi verilmeden önce de bütün Mekke halkı Ona "Muhammedü’l-Emin" diyorlar, Onu en kâmil ve en emin bir insan olarak biliyorlardı.

Kendisi de bu üstün ahlâkını, “Rabbim beni güzel bir şekilde terbiye etti, edeplendirdi.” hadis-i şerifiyle bizzat dile getirmiş bulunuyor.

Ayrıca,

"O, kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O (Kur’ân), kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir." (Necm, 53/3-4)

ayetleri de Onun İlahî terbiyeden geçmiş en mükemmel bir elçi olduğunu haber veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...