"Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya ve nebatî ve hayvanî üç yüz bin nevi haşrin ve neşrin nümunelerini icad eden bir kudret,.." 300.000 ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad burada, öldükten sonra dirilme hakikatine iki müşahhas delil getiriyor.

Birisi; bahar mevsiminde bütün sineklerin, böceklerin ve bitkilerin yeniden hayatlandırılıp ihya edilmesidir. Evet, bir bahar mevsiminde milyonlarca hayvan ve bitkinin ihya edilmesi, öldükten sonra dirilme hakikatinin göz önünde cereyan eden en bariz ve müşahhas misalleridir. Bu misaller gözümüz önünde dururken, acaba öldükten sonra dirilme nasıl olacak diye şüphe ve endişeye kapılmak abesle iştigal etmektir.

Bir tek ağaçta bile her baharda “yaprakları, çiçekleri ve meyveleri cihetiyle” haşrin üç ayrı delili sergileniyor. Bunların hepsi geçen baharda yoktu, bu baharda yeniden yaratıldılar. Ağacın kökünün dirilmesi aynen, yapraklarının, çiçeklerinin ve meyvelerinin dirilmesi de kısmen dirilmedir.

Diğeri ise; her asırda insanların ölüp, sonraki asırda yeniden ihya edilmesi hakikatidir. Bu noktadan bakacak olursak, Hazret-i Âdem (as)'dan bu yana, öldükten sonra dirilme hakikatinin binlerce numunesi gösterilmiştir. Bütün bunları yapan Allah, elbette bizi de ölümden sonra diriltir ve diriltecektir. Yani bir nevi, Allah’ın daha önce yaptıkları, ileride yapacaklarına bir delil ve teminattır.

Risalelerin muhtelif yerlerinde geçen bu ifadeler, üç yüz bin nev'in, yani çeşidin ne mânaya geldiğini izah etmektedir. Bu rakamlar, Risalelerin yazıldığı zaman, ilmin tespit ettiği sayıdır. Üstadımız da bunu esas alarak ve ancak bir kayıt koymadan, mutlak bırakmak suretiyle ifade etmiştir. Bunu, "Üç yüz binden ziyâde" cümlesinde geçen "ziyâde" kelimesi ile ifade etmiştir. Güvenilir kaynakların en son rakamlarına göre yer küremizde dört yüz bini aşkın bitki türü, sekiz milyon kadar da hayvan türü vardır. Elbette ki bu rakamlar da yeni keşiflerle değişecek ve ziyadeleşecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...