Block title
Block content

"Zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi,.." ibaresini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tabirden iki farklı mana çıkarılabilir.

Birinci mana: Dünya üzerindeki yedi kıtanın yedi ayrı mahsus iklim şartlarıdır. Dikkat ile bakıldığında her kıtanın kendine mahsus iklim şekli vardır. Afrika kıtası ile Antarktika kıtası arasındaki iklim uçurumu farklılıkları barizleştiriyor.

İkinci Mana: Dünyadaki muhtelif iklimlerin çokluğuna yedi iklim  tabiri ile işaret edilmesidir.  Dünya üzerinde görülen iklim tipleri: Ekvatoral İklim, Tropikal İklim, Kutup İklimi, Çöl İklimi, Akdeniz İklim, Muson İklimi, Karadeniz İklimi, Okyanusal İklim, Karasal İklim, Step İklimi (Yarı kurak İklim), Tundra İklimi (Kutupaltı İklim)dir.

Bunlardan bazıları ana iklim tiplerinin arasında az farklardan kaynaklandığı için yediye indirilebilir. Ekvatoral İklim ile Tropikal İklim bir sayılsa, Kutup İklimi ile Tundra İklimi (Kutupaltı İklim) bir olsa, Step İklimi (Yarı kurak İklim) ile Karasal İklim aynı olsa takriben yediye bir fark ile tekabül eder. O bir fark da az bir nüanstan kaynaklandığı için genel tabire zarar vermez. Zaten bu gibi tabirler kesrete işaret olduğu için, tam rakamsal değerler istemez.

Bu mesele dünyanın yedi tabaka olmasını izah sadedinde olduğu için, dünyanın yedi iklimi de bu  tabirin masadak ve kapsamlarından bir tanesidir diye zikrediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...