Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketine benzetiliyor. Bu benzetmeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birçok âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak, kendisini “semâların ve arzın Rabbi,” “semâların ve arzın Hâlık’ı” olarak tanıtır. Âyet-i kerîmelerde geçen “semâvât” yerine burada "gökler" denilmiş, keza arz da "yer" olarak geçmiştir. Her ne kadar semâlar yerküremizden çok büyük ise de kâinat ağacının meyveleri yerküresinde yer almışlar, semâlar da yeryüzü de bu meyvelerin meydana gelmesi için el ele çalışmışlardır.

Ahirete iman ile göçen müminler de ölüm ile maddî cesetlerini çıkarıp yıldızlarda seyran ederler.

"Zemin ile gökler, bir hükûmetin iki memleketi gibi birbirine alâkadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lâzım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Vahye istinad eden bütün edyân-ı semaviyenin icmâı ile ve şuhuda istinad eden bütün ehl-i keşfin tevatürüyle, melâike ve ervah semadan zemine geliyorlar."(1)

Buradaki "gökler" tâbirinden göğün tek olmadığını anlıyoruz.

1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

casper97
Allah (c.c) razı olsun .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...