"Zira fenn-i mantıkça katidir ki, zatî bir hassa bir tek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassanın vücuduna hükmedilir. Çünkü zatîdir." Mantıktaki bu kaideyi konumuz açısından izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tek ruhun, ölümden sonra hiçliğe gitmediği, varlığını ve hayatını devam ettirdiği anlaşılsa, bütün ruhlar da bakidir, demektir. Yani, vefat etmiş bir insanın ruhuyla irtibat kurulabilse, onunla konuşulabilse, sadık rüya yoluyla ondan birtakım haberler alınabilse bu demektir ki, bütün ruhlar bakidir ve hepsiyle temas kurmak mümkündür.

Bilindiği gibi bir varlığın sahip olduğu meziyetler iki türlü olur. Birisi onun zatî, yani yaratılışında mevcut olan hususiyetlerdir. Diğeri ise sonradan kazandığı bilgiler, tecrübeler, sanatlardır.

Zatî bir sıfatın bir şahısta varlığı ispat edilirse, o sıfatın bütün fertlerde de bulunduğu kesin olarak bilinir. Mesela, insanda hafızanın olduğu ispat edildi mi, artık her bir insan için ayrı bir deneme yapmak gerekmez. Zira hafıza zatî bir hassadır, yani insanın yaratılışında vardır, sonradan kazanılmış değildir. Bir insanda varsa, bütün insanlarda da vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...