Zülfikâr, Sirâcü'n-Nur ve Tılsımlar Mecmuası neden Külliyata dahil edilmeyip, Asâ-yı Mûsâ ile İman ve Küfür Muvazeneleri kadar yaygın değiller?

Soru Detayı

- Neticede beşi de nurlardan alınmış parçalarin mecmuası değil mi?
- Neden o ikisi külliyatla beraber satılıyor da 3 ü daha geri kalmış yaygınlık olarak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asa-yı Musa ile İman ve Küfür Muvazeneleri toplumun tamamına ve bütün kesimlerine hitap eden iki önemli derleme kitaptır. Bu iki kitap başta toplumun imanını kurtarmak, ardından fısk ve günah yolunun ne kadar akıl dışı ve zararlı olduğunu göstermek üzerine tanzim edilmiştir. Bu yönü ile bu iki kitap toplumun geneli açısından hayati bir öneme sahiptir.

Hayati bir öneme sahip olan imana dair konular Risale-i Nur Külliyatı içinde dağınık bir şekilde bulunuyor. Ve herkesin Külliyatı elde etme ve bu konuları tahkik etme imkanı eşit değildir. Bu sebeple imana dair konuların, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir şekilde derlenmesi zaruri bir ihtiyaç olarak görülmüş ve Külliyatla birlikte yaygınlık kazanmışlar.

Kaldı ki bu ihtiyaç matbaa ve imkanların çok kısıtlı olduğu Üstad'ın döneminde daha bir hayati öneme sahipti.

Zülfikar, Tılsımlar ve Siracunnur gibi eserler ise, toplumun geneline değil daha çok hocalara ve takva sahibi insanlara hitap ediyor. Bu cihetle Asa-yı Musa ile İman ve Küfür Muvazenelerine nispetle biraz daha hususi kalmışlar.

“Bu acip asırda ehli iman Risale-i Nur'a ve ehl-i fen ve mektep muallimleri 'Asa-yı Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi, hafızlar ve hocalar da 'Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar.”(1)

(1) bk. Asa-yı Musa.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...