"Acaba hakikat-i İslâmiyenin binler mesâilinden yalnız zekât meselesi, düstûr-u medeniyet ve muavenet olursa, bu belâya ve yılanın yuvası olan maişetteki müthiş müsavatsızlığa devâ-i şâfî olmayacak mıdır?" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Acaba hakikat-i İslâmiyenin binler mesâilinden yalnız zekât meselesi, düstûr-u medeniyet ve muavenet olursa, bu belâya ve yılanın yuvası olan maişetteki müthiş müsavatsızlığa devâ-i şâfî olmayacak mıdır?"(1)

Şu anda insanlığın en büyük sorunlarından birisi gelir adaletsizliğidir. Bir ekonomide meydana getirilip ortaya çıkarılan gelirin ya da üretilen değerin o ekonomideki bireyler arasında ne şekilde dağıldığı, o ekonominin ne kadar sağlıklı ve adil olduğunu gösterir. Toplumun yüzde doksanı gelir pastasının yüzde onunu ancak alırken, aynı toplumun yüzde onu ise gelir pastasının yüzde doksanına sahipse, bu ekonomik yapı geçim dengesizliği ve eşitsizliği üzerine kurulmuş demektir. Bu da hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan bir hastalıktır. Geçim eşitsizliği arttıkça sınıflar arasında düşmanlık, kin ve hasetlik de artacak demektir.

Mutlu azınlığın sermayesi sürekli birikirken, fakir çoğunluğun geçimi sürekli zorlaşıyor demektir. Bu durumda azınlığın sermayesinin bir kanal bir oran ile çoğunluğa akıtılması gerekiyor. Sermayeye bütünü ile el koymak mümkün olmayacağı gibi, tamamen bir elde birikmesi de doğru değildir. Öyle ise ekonominin yapısını ve doğallığını bozmadan dengeyi sağlamak adına birikimin beri tarafa aktarılması gerekiyor. İşte aktarılma konusunda zekat ve türevleri (sadaka, vakıf, bağış, sosyal yardım) böyle bir kanal böyle bir oran böyle bir devadır.

Toplumun sağlıklı, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi gelir paylaşımının adil bir şekilde olmasına bakar. Yoksa sınıflar arasındaki düşmanlık artarak devam eder gider. Evet "Zakat İslam'ın kantarası yani köprüsüdür" büyük bir hakikattır.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Hakikat), Dokuzuncu Mukaddime.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (11. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...