"Ağır beliyyelere ve şiddetli hallere düşen mahlûkatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdat ettiği gibi, bir nevi konuşması hükmünde olan ilhâmî kavillerle de imdada yetişmesi, rububiyetin lâzımıdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, kainat içinde ağır belalara ve şiddetli durumlara maruz kalan bütün mahlukatın imdadına ve yardımına fiilen cevap veriyor. Mahlukatın feryat ve dualarına, kaide olarak mutlaka cevap veriyor. Kuraklıktan sararmış ot ve bitkilere yağmur ile imdat eden, hasatlık ve açlığa karşı şifa ve rızık ile yardım eden, en basit bir ihtiyacı bile görüp cevap veren Allah, elbette mahlukatı ile konuşur ve konuşması makuldür.

Allah’ın, mahlukatı ile konuşması ve onlara kavli olarak imdat ve yardımda bulunması, terbiye ve idare vasfının bir gereğidir. Bu yüzden Allah, cansız varlıklardan tut ta peygamberlere kadar muhtelif konuşmaları vardır. Kur'an-ı Kerim'de her nevi konuşmalara işaret eden ayetler mevcuttur.

Allah arıya, böceğe, kuşlara vazifelerini ilham ile bildirdiği gibi, bir takım sıkıntı ve belalara maruz kalmış mahlukuna da ilham ile imdat da bulanabilir. Onları ilham yolu ile şifaya veya sıkıntıdan kurtulmaya sevk edebilir. Bu durum hayvanatta böyle olduğu gibi insanlarda da aynı şekildedir.

Hatta bugün insanlığın elde ettiği birçok nimetlerin ve teknik buluşların temelinde bu ilhami imdat vardır. İnsanlar kanun gereği çalışır çabalarlar, Allah da bu çalışma ve çabaya mukabil ilham ile neticeyi bildirir. Bu da bir çeşit ilhami imdattır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...