"Ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işal etmesi..." cümlesinde geçen, "ahirete bakan yıldızlar" bu dünyada gördüğümüz yıldızlardan farklı mıdırlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arzın medar-ı senevîsi altında bulunan Cehennem-i Kübrâ, yerin merkezindeki Cehennem-i Suğrayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadir-i Zülcelalin mülkü pek çok geniştir; hikmet-i İlahiye nereyi göstermişse Cehennem-i Kübrâ oraya yerleşir."

"Evet, bir Kadîr-i Zülcelâl ve emr-i كُنْ فَيَكُونُ 'a malik bir Hakîm-i Zülkemal, gözümüzün önünde, kemâl-i hikmet ve intizamla kameri arza bağlamış; azamet-i kudret ve intizamla arzı güneşe raptetmiş ve güneşi, seyyârâtıyla beraber, arzın sür'at-i seneviyesine yakın bir süratle ve haşmet-i rububiyetiyle, bir ihtimale göre şemsü'ş-şümus tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış, onunla saltanat-ı rububiyetini ve azamet-i kudretini göstermiş bir Zat-ı Zülcelâlin kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki, Cehennem-i Kübrâyı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş'âl etsin, hararet ve kuvvet versin. Yani, âlem-i nur olan cennetten yıldızlara nur verip, cehennemden nar ve hararet göndersin; aynı halde, o cehennemin bir kısmını ehl-i azaba mesken ve mahpes yapsın."(1)

Semadaki yıldızlar hem dünyamıza, hem de ahiret âlemine bakıyor. Cehennem, Üstad'ın ifadesine göre bir ateş kazanı gibi, hem ahirette vazife yapıyor hem de bizim şahit olduğumuz bu şehadet âleminde vazife yapıyor. Ahiret âleminde azap ve ceza vazifesini görürken, bu âlemde de yıldızlara ateş kaynaklığı yapıyor.

Netice olarak; semadaki yıldızlar, nurunu cennetten, nârını ise cehennemden alıyorlar. Dolayısıyla farklı değil, aynı yıldızlar olduğu anlaşılmaktadır.

1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şefkat
SIZINTI DERGİSİ 296.SAYIDA GEÇEN YAZILARDAN BAZILARINI ALDIM ÖZET ŞEKİLDE AKTARIYORUM:KU'AN'I KERİM'DE '' SEMANIN GÖRÜNMEZ KAPILARINA ''DİKKATİMİZ ÇEKİLMEKTEDİR.BİR TÜRLÜ ÇIKAMADIĞIMIZ KAİNATIN DIŞINA NİHAYET ÇIKABİLECEK BİR KAPI BULDUKLARINI DÜŞÜNEN ASTROFİZİKÇİLERE GÖRE DE KARADELİKLER BİR UZAY-ZAMAN KAPISIDIR.ÜSTAD'A GÖRE GÖKTEKİ YILDIZLARIN BİR KISMI AHİRET ALEMLERİNE BAKMAKTADIR.KARDELİK SONSUZ BİR AĞIRLIK ANLAMINA GELMEKTEDİR.O BÖİGEDE UZAY-ZAMAN AĞI EĞİLİP BÜKÜLMEK- LE KALMAZ,ADETA YIRTILIP ÇATLAMAKTA,DA- HA UYGUN BİR TABİRLE DELİNMEKTEDİR.DE- LİNMENİN ANLAMI FİZİK KANUNLARININ GEÇERLİLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ,O YÖREDE FİZİK ÖTESİ ALEME KAPI AÇILMKATADIR. KARADELİKLEİRN TESİR SAHASINI BİR ''HUNİ''ŞEKLİNDE TASVİR EDEBİLİRİZ.BU BÖLGENİN EN GENİŞ SINIRI ''OLAY UFKUDUR BİRDE ÇEKİM TESİRİNİN OLAĞANÜSTÜ ARTTI- ĞI ADETA SONSUZ HALE GELDİĞİ BİR BÖLGE VARDIR Kİ,BURASI HUNİNİN İNCELDİĞİ UÇ KISMI TEŞKİL EDER VE ''TEKİLLİK(SİNGULARİTE''ADINI ALIR.TEKİLLİĞİN ÖTESİ FARKLI KANUNLARIN GEÇERLİ OLDU- ĞU BİR BÖLGEDİR.ZAMANIN DONARAK EBEDİYEN DURMASI KARADELİKLERDEKİ TEKİLLİĞİN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİDİR.ZAMANIN SABİT KALMASI FİZİK KANUNLARININ GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDEREK ,UZAYIN BÜTÜN ÖZ VE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMESİ VE YEPYENİ BİR BAŞKA KAİNATIN İÇİNE GİRİLMESİ DEMEKTİR.BAZI FİZİKÇİLERİN KOZMİK IŞIN LAR ÜZERİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR IŞIKTAN HIZLI IŞINLARIN VARLĞLNĞ GÖSTERDİ.IŞIK HIZINDA BİNLERCE VE MİL- YONLARCA DAHA HIZLI MÜCERRET ELEMENLARDAN KURULU VE ÖRÜLÜ EVRENLE- RİN VARLIĞINA DESTEK VERİLİYOR.YALNIZ SAMANYOLU GALAKSİSİSNDE 1 MİLYON KARADELİK BULUNMAKTADIR.GALAKSİMİZİN TAM MERKEZİNDE BİR KARADELİĞİN BULUNDUĞUNA İŞARET EDİLMEKTEDİR. GÜNEŞ,HERKÜL BURCU YAKINLARINDAKİ VE İSMİNE VEGA DENEN BİR YILDIZA DOĞRU HAREKET HALİNDEDİR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...