Mucizelerde, "akla kapı açılır, ihtiyar elden alınmaz" deniliyor. Kurdun konuşması, ağacın topraktan çıkıp yürümesi gibi haller ihtiyarı elden almaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ay'ın ikiye bölünmesi gibi büyük mu’cizeler karşısında, müşriklerin -haşa- "Ebu Talibin yetiminin sihri göğe çıktı." demeleri gösterir ki; bu mu’cizeler insanı imana icbar etmiyor, yine insanın iradesi ile kabul etmesi gerekiyor. Hazret-i Musa (a.s)’ın Yahudilere gösterdiği mu’cizelerden sonra birçoğunun tekrar inkâra gitmeleri de meseleyi teyid ediyor.

İradeyi iptal edecek derecedeki mu’cize, iman rükünlerinin zahir bir şekilde görünmesi şeklindedir.

Mesela; cennet ve cehennem aşikâr bir şekilde gösterilse idi, o zaman müşrikler de imana gelirdi. Tıpkı Firavun'un sekeratta yani ölüm anında imana gelmesi gibi. Dikkat edilirse, Peygamber Efendimiz (asm) bu tarz bir mu’cize göstermemiştir. Gösterilen mu’cizeler ekseriyetle göz önünde ve hissî âlemdeki şeylerdir. Bu da insanın iradesini iptal edecek bir derecede olmuyor. Ama âdiyattan ve sıradan bir hâdise de değildir. Zira iradeyi iptal etmezken, akla da bir kapı açıyor. İşte akla açılan bu kapıyı aralayıp iman vazifesini görecek, yine insanın irade sıfatıdır.

Kurdun konuşması ve ağacın yürümesi, neticede hiçbirisi iman edilen âlemlerin aşikâr görünmesi derecesine yetişmiyor. Hepsi bu âlemin ve bu kevniyatın içinde cereyan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...