Allah insanı yok edebilir mi? Bu sualin cevabına "evet" dersek o zaman insanın bekasından emin olamayız demektir!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eşya maddî âleme intikal ettirilmeden önce, mahiyet olarak Allah’ın ilmindedir. Biz yokluk derken, sadece maddî âlemde olmamayı kast ediyoruz, yoksa hakikî mânâda yokluk yoktur.

Sual belki şöyle sorulmalıdır: Allah, insana maddî ve haricî vücud vermekten vazgeçebilir mi?

Allah, bütün peygamberleri ve kitapları vasıtası ile ebedî bir hayatın varlığından haber veriyor ve bunu yapacağını vadediyor. Allah’ın vadinde durmaması muhal olduğuna göre; insanı yok etmesi de düşünülemez.

Allah’ın isimleri içinde, "Sadıku-l Va’d’il-Emin" yani; “va’d ve sözünde emin olan” ismi de vardır. Sözünde ve vaadinde durmamak; ancak aciz ve zelil olanların şiarıdır. Allah böyle bir acizlik ve zelillikten münezzeh ve mukaddestir. Öyle ise Allah, milyonlarca defa va’d etmiş olduğu bekayı insana verecektir, bunun önünde hiçbir engel yoktur.

Allah’ın, insanı haricî varlık âlemine çıkarmaması ve kısmî bir yokluğa mahkûm etmesi mümkinattandır. Yani; Allah’ın buna kudreti yeter, isterse bunu yapabilir. Ama her mümkünü vaki gibi telakki etmek, ilim açısından caiz değildir. Zira bir delil ve ispattan neşet etmeyen vehim ve kuruntulara itibar edilmez. Yani; Allah’ın beka âlemini vermeyecek olması, delil ve ispat ile sabit olmadıkça hiçbir değeri yoktur, ilmî bir mesele değildir. Bu olsa olsa şeytanın vehim ve vesvesesi olabilir. Bu sebeple vehim ve vesveselerle hareket edilmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

greatweb
Güzel bir cevap olmuş; teşekkür ederim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami

Evet İnsan için mutlak yokluk diye bir şey yoktur. Herhangi bir Alemde olmayan Cenab-ı Hakkın İlminde hazırdır. Editörümüz çok güzel açıklamış..

Ayrıca bu mesel için Risale-i Nur külliyatına 2. Şua Ve 24. Mektub gibi risalelere bakılabilir.

Ben Sorudaki mantığın bozukluğuna bir örnekle dikkat çekmek istiyorum; Mesela birisi dese ki: "Bir Anne çok sevdiği yavrusunu öldürebilecek gücü ve kuvveti var mıdır? Bu sorunun cevabına evet dersek o zaman o çocuğun güvenliğinden emin olmayız." demek gibi yanlış bir mantık olur. Evet bir Anne bıçakla silahla veya boğarak çocuğunu öldürebilecek kuvvete haizdir. Ama bunu kuvvetine bakarak çocuğun güvenliğinin tehlikede olduğunu farz etmek manasızdır.

Bu mevzu ile ilgili 10. sözde denilir ki:

"Eğer, başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekân bulunmazsa, o vakit, gündüzü dolduran ziyâyı gördüğü halde, güneşin vücudunu inkâr etmek derecesinde bir divânelikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkâr etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşâhede ettiğimiz inâyeti inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emârâtı görünen adâleti inkâr etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkâr etmek lâzım geldiği gibi, şu kâinatta gördüğümüz icraat-ı hakîmâne ve ef'âl-i kerîmâne ve ihsanât-ı rahîmânenin sahibini-hâşâ, sümme hâşâ-sefih bir oyuncu, gaddar bir zâlim olduğunu kabul etmek lâzım gelir ki; nihayetsiz muhâl bir inkılâb-ı hakâiktir. Hattâ her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkâr eden ahmak Sofestâîler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...