"Allah’ın kudreti, ilmi, iradesi, kelamı, zatî sıfatlarıdır, Zat-ı Akdese lazımdırlar. Onlarda teceddüd yok, ziyade ve noksan olmaya kabiliyet yok, tagayyürleri yok..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah’ın kudreti, ilmi, iradesi, kelamı, zatî sıfatlarıdır, Zat-ı Akdese lazımdırlar. Onlarda teceddüd yok, ziyade ve noksan olmaya kabiliyet yok, tagayyürleri yok ki mertebeleri olsun. Maahaza, acz bu sıfatların zıddı olduğundan, onların içine girip oturamaz. Binaenaleyh, kudret-i İlahiyede zerre ile şems arasında fark yoktur." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 26-27. Ayetler)

Allah’ın yedi sıfatı olan ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam ve hayat sıfatları Allah’ın zatı ile kaim ve zatından ayrı düşünülemeyecek sıfatlardır. Yani bu yedi sıfat Allah’ın zatı gibi ezeli ve ebedidir ve asla Allah’tan ayrı düşünülemezler.

Her ne kadar sadece Allah'ta bulunup mahlukatta bulunmayan sıfatlara, "Zatî sıfatlar" denmiş ise de burada bahsedilen "Zatî" ifadesi, başkasından gelmeyen, sonradan gerçekleşmeyen ve doğrudan Cenab-ı Hakk'ın zatına ait olan ve ezeli olan sıfatlar demektir.

Allah’ın bu yedi sıfatında değişme olmaz, eksilme ve çoğalma söz konusu değildir, mertebe ve aşamadan münezzeh ve mukaddestir. Ezelî olan bu sıfatlar mutlak kemalde olduğu için eksilme ve çoğalma söz konusu değildir. Eksilme ve çoğalma ancak mutlak kemalde olmayan noksan şeylerde gerçekleşir. En üst seviyede olan bir kemalin bir üstü yok ki ona doğru ilerleyip evrilme ihtiyacı duysun. Ezelî ve sonsuzluk, noksanlık fazlalık kaldırmaz. Yani ezelî olanda noksanlık ve fazlalığın olması, mantık açısından mümkün değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ALLAH'IN SIFATLARI, ŞUUNATI, ESMA TECELLİLERİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

Zati sıfatlar, Allah’a mahsus olup, başka hiçbir varlıkla müşterekliği olmayan sıfatlardır denilir. Oysa burda saydığı sübuti sıfatlar için "zati " ifafesini nasıl anlamalıyız?


Risale-i Nur'da "Zati sıfat" kavramının vecihleri nelerdir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Burada Üstadın kast ettiği mana, cevapta verilmeye çalışılan manadır. Yani Subuti sıfatlar da, Allah'ın zatı ile kaim olup infikaki mümkün olmayan sıfatlar anlamındadır. Yoksa Zatî sıfatların taşıdığı " bu sıfatlar sadece Allah'da olup, başka kimsede bulunmaz" cinsinden elbette değildir. Bu Subuti sıfatların benzeri ve gölgesi, mahlukatta ve özellikle insanlarda da bulunabilir. Ama bunların aynısı ve zatiyyet ile ezeliyet özelliği, hiçbir mahlukta bulunmaz. Bu cihetle de Subuti sıfatlar, Zatî sıfatlar nevinden ve cinsinden sayılabilir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...