"Amma o efendi, namuslu olmak şartıyla, âdât-ı içtimaiyesi itibarıyla, ahlak-ı umumiye namına, ecnebi kadınlara temasa müptela değil..." Buradaki "namuslu olma şartı ile" ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeyi, Hanefi mezhebinden de olsa, kendine güvenemeyen kimselerin namahrem kadınlara temas etmeme konusunda Şafiiler gibi dikkat etmesi gerekir, şeklinde anlıyoruz. Çünkü bu temas etmeme meselesi, biraz da “Onun için, şeriat onların hakkında o tecavüzata set çekmek için, 'Abdest bozulur, temas etme.' ..." cümlesinde ifade edildiği gibi, iffetin korunması ile alakalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...